чулуулаг хураах зориулалттай шохойн тоног төхөөрөмж