бутлуур 700 мл-ийн зэсийн уурхайн өндөр элэгдлийн талбайг шийддэг