ашигт малтмалын олборлолтыг байгаль орчинд нөлөөлөх нөлөөлөл