saudi arabia дахь ажил хүлээн авахын өмнө авч үзэх