хүдрийн аж үйлдвэрт зориулсан зэс боловсруулах үйлдвэрийн судалгаа