бутлуурын нөлөөллийн тоног төхөөрөмж канад улсад хэрэглэгддэг