150 тонн хуурай үйлдвэрлэлийн цементийн үйлдвэрийн үнэ