энэтхэгийн ариутгалын бодисыг ариутгах зайлуулах үйлчилгээтэй