чингэлэг үйлдвэрлэхэд эргэлдэгч зууханд химийн үйл явц