халькокоцитыг халькопирит хүдэр боловсруулахтай харьцуулбал харьцангуй бага байдаг