алтны гол холбогдох тоног төхөөрөмжөөс алт олборлох