аж үйлдвэрийн ашигт малтмалын салбарт мэргэшсэн салбар