хамгийн сүүлийн үеийн үйлдвэрлэлийн технологийг ашиглан бутлуур