бөмбөлөг болон хоолойн тээрмүүдэд нунтаглах хэвийн харьцаа