тоног төхөөрөмжүүд уурхайгаас боржин чулуу авахыг шаарддаг