Reeds enkele jaren organiseren we als carnavalsvereniging ook een zomeractiviteit. Deze 
activiteit is gekoppeld aan de lotenactie die wij heebn geïntroduceerd ipv de standaard donateursactie.
Iedereen is uiteraard van harte welkom (ook als je geen loten hebt gekocht :)

met vriendeljke groet,

CV De Pedaalridders